Waipawa Letná
-vegan restaurant

Otevírací doba:
Po - So 11:30 - 22:00
Tel: +420 223 007 953
waipawabar@gmail.com
Adresa: Šmeralova 12, Praha 7 Bubeneč

Waipawa Vršovice
-vegan bistro

Otevírací doba:
Po - Pá 12:00 - 20:00
Tel: +420 725 918 178
waipawabar@gmail.com
Adresa: Kodaňská 22, Praha 10 Vršovice